Uni Centra Handlowe S.C.
 

 
 

   

Osiedle "Nad olchówką"
Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej zlokalizowany przy południowej granicy Łodzi.